• Sản phẩm
 • Banner a
 • Banner 3
 • Chúc mừng năm mới 2021
 • Banner 2

Người HCM

 • Phần mềm quản lý văn bản điều hành

  Phần mềm quản lý văn bản điều hành là phần mềm quản lý công văn đi đến, tờ trình, quyết định, ... và xử lý điều hành công việc một cánh nhanh chóng thuận lợi...

 • Phần mềm khai thác báo cáo tài chính

  Phần mềm khai thác báo cáo tài chính được triển khai cho các Sở Tài chính và các Phòng Tài chính, được xây dựng trên nền tảng công nghệ: hệ quản trị CSDL oracle 11G,...

Bản sắc HCM

HCM luôn thể hiện tinh thần
“Teaming For Winning”
trong tất cả các mối quan hệ hợp tác, giao tiếp, ứng xử

Thống kê tài nguyên

 • 1286 Chứng chỉ

 • 112 Giải thưởng

 • 550 Khách hàng

 • 1050 Dự án

 • 115 Đối tác

 • 2013 Năm thành lập

0936.848.583