Công ty HCM triển khai phần mềm quản lý lương và biên chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

     Lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý lương và biên chế cho cán bộ, viên chức huyện Yên Thế ngày 08/05/2019

Hệ thống phần mềm Quản lý lương và biên chế sẽ hỗ trợ các tính năng về Quản lý thông tin  hồ sơ của cán bộ, quản lý thông tin về quá trình hưởng lương, phụ cấp của từng cán bộ, quản lý dự toán lương hàng năm của đơn vị, quản lý số biên chế hiện tại, chỉ tiêu biên chế hàng năm, quản lý bảng chi trả tiền lương hàng tháng tại đơn vị, tự động nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức khi đến hạn nâng lương, tìm kiếm thông tin về hồ sơ cán bộ, bảng chi trả tiền lương theo từng lĩnh vực của đơn vị, kết xuất sổ sách báo cáo theo thông tư, quyết định.

    Một số hình ảnh buổi tập huấn tại các huyện:

 

                                  Lớp tập huấn phần mềm tại huyện Tân Yên

                                                   Lớp đào tạo sử dụng phần mềm tại Thành phố Bắc Giang

Ngay tại lớp tập huấn, các đơn vị được đội kỹ thuật HCM trực hiếp hỗ trợ thao tác:

  • Nhập danh sách cán bộ
  • Quản lý danh sách cán bộ theo chi tiết nghiệp vụ
  • Lập bảng lương tháng
  • Nâng lương, truy lĩnh lương
  • Gửi dữ liệu tổng hợp tiền lương lên cấp trên
  • Xây dựng kế hoạch nguồn và dự toán lương kỳ tiếp theo

 

                                   Buổi triển khai phần mềm cho các cán bộ tại huyện Hiệp Hòa

 

Tất cả học viên sau trong quá trình tập huấn đều tiếp thu tốt và tự vận hành được phần mềm để làm lương và tổng hợp tiền lương theo đúng quy trình chuyển giao. Nắm được mục đích sử dụng và tầm quan trọng của phần mềm lương biên chế. Điều này là niềm động viên lớn với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty HCM.

 

 

Qua tập huấn đã giúp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các tính năng của hệ thống phần mềm quản lý, kế toán từ đó giải quyết các bài toán giải pháp cục bộ cho các đơn vị chuyên biệt. Đây là hệ thống phần mềm cài đặt tự động khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra; dữ liệu luôn được bảo đảm an toàn với tiêu chí cao nhất.