HCM triển khai phần mềm khai thác báo cáo tài chính ở các tỉnh miền Tây

Triển khai phần mềm Khai thác báo cáo tài chính tại Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang

Phần mềm khai thác báo cáo tài chính được hoàn thành vào ngày 25/1/2019 và được công bố vào ngày 1/2/2019. Phần mềm này được viết nhằm mục đích hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ tại cơ quan Tài chính các cấp sử dụng chương trình Khai thác báo cáo tài chính. Phần mềm mô tả các phân hệ như: Hệ thống, Danh mục, Nhập số liệu, Báo cáo, Trợ giúp. Phần mềm có tài liệu hướng dẫn cụ thể quy trình và các thao tác sử dụng để khai thác số liệu và báo cáo tài chính.

Sau đây là một số thông tin về triển khai phần mềm ở 3 tỉnh miền Tây.

Phần mềm được khiển khai ở 3 tỉnh miền Tây từ ngày 14/03/2019 đến ngày 16/03/2019.  Quá trình triển khai phần mềm được thực hiện với nhiều giai đoạn. Bắt đầu buổi triển khai trưởng phòng ngân sách tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc, phó giám đốc công ty FSC-HCM phát biểu và giới thiệu về phần mềm. Sau đó, các nhân viên công ty FSC-HCM bắt đầu thực hiện triển khai. Đầu tiên là thực hiện cài đặt phần mềm, hướng dẫn chi tiết về các chức năng của phần mềm, hướng dẫn chạy báo cáo, tiếp nhận thắc mắc và giải đáp các yêu cầu của các cán bộ được đào tạo.

Ảnh các nhân viên đi đào tạo ở tỉnh Sóc Trăng

Với sự tiếp đón nhiệt tình và tinh thần giao lưu học hỏi, sự tập trung trong buổi đào tạo, cùng sự chỉ dẫn tận tình của đội ngũ công ty đã tạo nên 1 buổi triển khai thành công tốt đẹp.

1 số hình ảnh trong quá trình triển khai ở tỉnh Cà Mau.

 

Các cán bộ phòng tài chính tỉnh Cà Mau tại buổi triển khai

Hoàn thành giai đoạn triển khai phần mềm Khai thác báo cáo tài chính tại 3 tỉnh miền Tây. Đảm bảo quá trình triển khai phần mềm đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vận hành ổn định. Phần mềm đã đem lại sự hài lòng, đảm bảo đúng yêu cầu mà khách hàng mong muốn.