Phần mềm kế toán quỹ tích lũy trả nợ

Phần mềm kế toán quỹ tích lũy trả nợ là phần mềm quản lý và hoạch toán quỹ tích lũy trả nơ do Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính quản lý. Đây là phần mềm được xây dụng dựa trên nhu cầu quản lý của Cục Quản lý nợ và Tài Chính đối ngoại nhằm hỗ trợ người sử dụng quản lý và tra cứu thông tin về các hợp đồng cho vay, hợp đồng ứng vốn, các loại phí bảo lãnh phát ra và thu về, .... một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời phần mềm cũng dựa trên những thông tin đó hỗ trợ người sử dụng hoạch toán các khoản tiền của quỹ để đưa ra các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục,