Phần mềm Quản lý ngân sách

1. Tổng quan phần mềm:

* Mô hình hệ thống:

Không cần phải nhập bằng tay, dữ liệu được đồng bộ từ hệ thống Tabmis về hàng ngày, nửa ngày hoặc thời điểm yêu cầu một cách đầy đủ, chi tiết đến từng chứng từ, đáp ứng cho công tác điều hành, quyết toán, theo dõi dự toán… được kịp thời và nhanh chóng nhất. Với hệ thống báo cáo đầy đủ, có thể tùy chỉnh theo đặc thù từng địa phương, Dễ sử dụng không cần cài đặt, truy cập ở bất cứ đâu có internet, giao diện trực quan, các chức năng dễ sử dụng. Phần mềm cho phép sử dụng trên nhiều thiết bị: Máy tính, Máy tính bảng, điện thoại thông minh. Người sử dụng có thể khai thác chương trình mọi lúc mọi nơi, tại cơ quan, tại nhà, hoặc tại bất kỳ nơi đâu chỉ cần có internet.

2. Tính năng:

- Phần mềm xây dựng theo mô hình tập trung được bảo mật, số liệu được tính toán tự động.

- Lấy dữ liệu từ hệ thống TABMIS, chính xác và chi tiết tới từng dòng chứng từ theo 12 đoạn mã COA, ngày hạch toán, ngày kết sổ…

- Hệ thống báo cáo đầy đủ về Quyết Toán, Điều Hành như báo cáo MLNS (hình cây, hình cây nội dung…), Chỉ Tiêu (đặc thù của địa phương), Tồn quỹ, Đầu tư xây dựng cơ bản, Các báo cáo quyết toán chỉ tiêu theo Cột…,  với tính linh hoạt cao và được cập nhật thường xuyên

- Cơ sở dữ liệu tập trung: Sở Tài chính có thể khai thác số liệu trên toàn địa bàn, hoặc tại một Quận, Huyện bất kỳ mà không phụ thuộc vào việc tổng hợp từ các đơn vị.

- Công cụ tra cứu dữ liệu Tài chính nhanh chóng, chính xác theo nhiều tiêu chí.

- Sử dụng, khai thác mọi lúc mọi nơi, trên nhiều phương tiện: Hệ thống hoạt động trên cả mạng Lan và Internet.

- Không cần cài đặt, mua sắm cơ sở hạ tầng

- Trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác:

+ Danh mục dùng chung: Các danh mục chương, loại khoản, mục tiểu mục, đơn vị sử dụng ngân sách…

+ Cấp mã số: Mã các Công trình, dự án

+ Kết xuất Quyết Toán gửi cơ quan tài chính cấp trên

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật cao kết hợp với giao diện trực quan dễ sử dụng

+ Cơ chế bảo mật chặt chẽ: Toàn khoản đăng nhập được kiểm duyệt chặt chẽ, mật khẩu được mã hóa theo chuẩn quốc tế

+ Hệ thống phân quyền: Áp quyền truy cập tới từng chức năng nhỏ nhất, tới số hiệu kho bạc, tới từng báo cáo.

a) Lưu trữ, trao đổi thông tin

- Hệ thống có thể lưu trữ dữ liệu lâu dài theo nhu cầu người dùng

- Hệ thống cho phép nhận dữ liệu từ các hệ thống khác như danh mục dùng chung, chương trình cấp mã số để làm danh mục cho phần mềm khai thác báo cáo tài chính.

- Cho phép kết xuất báo cáo quyết toán gửi Cơ quan Tài chính cấp trên

b) Màn hình trang chủ hiển thị biểu đồ dữ liệu trực quan

c) Báo cáo

- Hệ thống báo cáo cơ bản đáp ứng công tác Điều hành ngân sách, Quyết toán ngân sách. Và liên tục được cập nhật, nâng cấp cho phù hợp với chính sách, quy định của Bộ Tài chính

- Cho phép khai báo nhiều báo cáo theo các mẫu quy định phù hợp với từng người dùng, từng cơ quan tài chính hoặc theo yêu cầu báo cáo của UBND

- Là một hệ thống trên nền web nên cán bộ ngân sách có thể khai thác báo cáo bất kể khi nào (khi có kết nối internet) trên các thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại (smart phone), máy tính bảng

- Hệ thống chỉ tiêu linh động giúp người sử dụng dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế (đặc thù) của địa phương

- Các chỉ tiêu thu, chỉ tiêu chi có thể được khai báo trên cùng 1 báo cáo, khi đó người dùng không phải mất thời gian tách từng chỉ tiêu Thu, Chi riêng rồi tổng hợp số liệu trên các báo cáo riêng lẻ

- Bổ sung và hỗ trợ mạnh mẽ các báo cáo theo đơn vị quan hệ ngân sách. Cho phép khai thác các chỉ tiêu (nội dung Thu, Chi, Dự toán) theo Cột

d) Công cụ tra cứu dữ liệu mạnh mẽ

- Tra cứu chứng từ thu

- Tra cứu chứng từ chi

- Tra cứu chứng từ dự toán

- Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tra cứu một cách thông minh và nhanh chóng

- Là một công cụ mạnh, hỗ trợ các cán bộ trong việc làm báo cáo quyết toán cũng như việc đối chiếu chứng từ với cán bộ Kho bạc

- Giúp tiết kiệm thời gian, công sức (không phải in báo cáo ra giấy, thuận tiện trong việc sao chép dữ liệu, có thể kết xuất dữ liệu ra định dạng excel để tùy biến…)

e) Hệ thống danh mục mở, cập nhật thường xuyên

- Hệ thống đảm bảo các danh mục phục vụ cho công tác điều hành, quyết toán ngân sách như danh mục Chương, ngành kinh tế, nội dung kinh tế, đơn vị sử dụng ngân sách, danh mục dự án…

- Hệ thống danh mục mở và thường xuyên được cập nhật đảm bảo tính tức thời

- Cho phép trích xuất dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như Pdf, Excel

f) Hệ thống phân quyền

- Với việc phân quyền linh hoạt, chi tiết tới các chức năng, báo cáo tới nhóm người dùng giúp cho việc bảo mật thông tin tối ưu

- Sau khi phân quyền giúp người dùng thuận lợi trong việc khai thác các chức năng theo đúng nhu cầu sử dụng, ví dụ Lãnh đạo đơn vị hoặc cơ quan có thể chỉ cần xem báo cáo liên quan với một giao diện đơn giản dễ sử dụng

g) Hệ thống báo cáo Quyết toán/ Chấp hành Thu - Chi

- Đầy đủ các báo cáo theo MLNS hiện nay gửi Bộ Tài chính

- Tra cứu, truy vấn báo cáo nhanh chóng

- Hệ thống báo cáo Thu

- Hệ thống báo cáo Chi

- Báo cáo quyết toán thu MLNS theo Chương - Loại - Khoản – Mục - Tiểu mục

- Cho phép kết xuất báo cáo ra nhiều định dạng khác nhau như Pdf, Excel, Word

* Gía sản phẩm: Báo giá