Phần mềm Tài chính - Kế toán tổng hợp

I. KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM:

* Mô hình hệ thống:

Phần mềm được xây dựng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – Công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bịqua Internet theo mô hình tập trung được bảo mật, số liệu được tính toán tự động. Xây dựng và triển khai trên môi trường Internet, dữ liệu được đồng bộ trực tiếp về máy chủ, người dùng có thể khai thác chương trình tại cơ quan, tại nhà hay bất cứ đâu có kết nối internet, dễ sử dụng không cần cài đặt,giao diện trực quan, các chức năng dễ sử dụng. Phần mềm tài chính kế toán tổng hợp là một công cụ tuyệt vời khi tích hợp được các phần mềm Lương và Biên chế, phần mềm Tài sản, phần mềm Kế toán và tổng hợp quyết toán làm giảm thiểu tối đa các thao tác cũng như lượng công việc mỗi ngày cho cán bộ sử dụng trực tiếp.

1. Phân hệ tổng hợp, theo dõi lương và biên chế:

-   Phân hệ tổng hợp, theo dõi lương và biên chế là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu.

-  Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

-  Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

-  Phân hệ xây dựng theo mô hình tập trung được bảo mật, số liệu được tính toán tự động. Xây dựng và triển khai trên môi trường Internet, dữ liệu được đồng bộ trực tiếp về máy chủ, người dùng có thể khai thác chương trình tại cơ quan, tại nhà hay bất cứ đâu có kết nối internet.

-  Phân hệ tổng hợp, theo dõi lương và biên chế là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu.

-  Giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

Phần mềm theo dõi một cách chặt chẽ và chi tiết quá trình diễn biến lương, thay đổi bảo hiểm, cũng như phiếu lương, bảng lương của từng người trong đơn vị. Ngoài ra, đơn vị có thể theo dõi một cách chi tiết tiền lương, số nhân sự của đơn vị, dự toán kinh phí lương, thưởng, Quá trình kỷ luật, Quá trình nâng lương, nâng phụ cấp, Danh sách khen thưởng, Danh sách đăng ký nghỉ, .... và các khoản liên quan tới lương chi tiết qua các Báo cáo một cách trực quan và rõ ràng.

2. Phân hệ Tài sản công:

-  Là phần hệ quản lý, lưu trữ dữ liệu tài sản tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp có cùng triển khai chương trình.

-  Phần mềm luôn tự động cập nhật các tính năng mới, các quy định mới nhất về quản lý và sử dụng tài sản theo luật hiện hành.

-  Lợi ích dành cho các đơn vị cấp trên, cơ quan tài chính:

· Thuận lợi trong việc phê duyệt, theo dõi, quản lý các đề xuất trang cấp tài sản của đơn vị cấp dưới và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung nước toàn ngành, toàn địa phương.

· Tự động tổng hợp báo cáo, thống kê tài sản trên phạm vị Sở, Ban, Ngành từ dữ liệu của đơn vị cấp dưới gửi lên trên đơn giản, chính xác với hiệu quả cao.

· Việc nắm bắt số liệu chi tiết cũng như số liệu tổng hợp về tình hình tài sản của đơn vị cấp dưới trở nên nhanh chóng, đơn giản và vô cùng thuận tiện.

· Kết nối, trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước toàn ngành, toàn địa phương.

-  Lợi ích dành cho các đơn vị quản lý tài sản

· Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ QLTS,CCDC, hạ tầng đường bộ, thiết bị y tế, tài sản đặc thù và báo cáo công khai, kê khai tài sản công theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, Thông tư 144/2017/TT-BTC và các sổ sách kế toán, quản trị theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

· Ứng dụng quét mã vạch trong công tác quản lý tài sản, CCDC

· Quản lý tài sản theo từng lô tài sản giống nhau với số lượng lớn.

· Đặc biệt phần mềm QLTS.VN giúp các đơn vị cấp dưới tự động lập đầy đủ các báo cáo về tài sản của đơn vị một cách nhanh chóng, chính xác, gửi báo cáo tài sản trực tuyến trên phần mềm cho đơn vị cấp trên phê duyệt và tổng hợp báo cáo toàn ngành.

Đối với các cấp lãnh đạo, khi sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản của tất cả các đơn vị trực thuộc trong ngành hoặc địa phương (từ cấp quận/huyện, tỉnh/thành) đến phạm vi toàn quốc. Khi triển khai Phần mềm sẽ trao đổi dữ liệu tài sản cố định với CSDL quốc gia về tài sản nhà nước mà đơn vị không phải thực hiện đăng nhập lại trên Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước của Bộ Tài chính.

* Mô hình hệ thống:

-  Đặc biệt, phần mềm quản lý tài sản đáp ứng Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

-   Quản lý thông tin hình thành tất cả các loại tài sản cố định (viết tắt là TSCĐ) thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, gồm: Đất; Nhà, vật kiến trúc; Phương tiện vận tải, truyền dẫn; Máy móc, thiết bị; Thiết bị, dụng cụ quản lý; Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; Tài sản đặc biệt; Tài sản cố định khác; Tài sản cố định vô hình.

-   Quản lý các thông tin biến động về: Tăng giảm nguyên giá; Thay đổi thông tin; Cho thuê; Điều chuyển, Bán - chuyển nhượng; Thu hồi; Thanh lý; Tiêu hủy… TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

-   Theo dõi giá trị khấu hao, hao mòn TSCĐ.

-   Tạo lập, kết xuất các báo cáo kiểm kê TSCĐ theo yêu cầu.

-   Tổng hợp dữ liệu báo cáo về hệ thống TSCĐ theo từng cấp bậc đơn vị quản lý: Báo cáo tổng hợp và chi tiết về tình hình tăng, giảm, hiện trạng sử dụng TSCĐ; Báo cáo công khai kế hoạch mua sắm tài sản; Công khai quản lý, sử dụng TSCĐ; Công khai cho thuê TSCĐ; Công khai điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng, thu hồi, tiêu hủy tài sản nhà nước…

-   Cho phép đơn vị quản lý số lượng và giá trị các loại CCDC chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận sử dụng; Giúp đơn vị theo dõi được sự biến động tăng, giảm CCDC do mua sắm, thêm, báo mất, báo hỏng, điều chuyển và quản lý việc phân bổ CCDC vào các phòng ban, quản lý việc cho thuê CCDC.

3. Phân hệ Kế toán hành chính sự nghiệp:

-  Đáp ứng tốt mọi nghiệp vụ kế toán cho đơn vị sự nghiệp theo:

► Đầy đủ các quy định về chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và nguyên tắc hạch toán, sổ sách, báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC;

► Đáp ứng đầy đủ các chứng từ, mẫu biểu giao dịch với Kho bạc Nhà nước mới nhất theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước; Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

►Cập nhật đầy đủ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

►Hỗ trợ lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính;

►Phần mềm được thiết kế đơn giản và thuận lợi cho việc nhập liệu;

►Chương trình linh hoạt, đơn giản, dễ hiểu theo đúng các quy trình, nghiệp vụ kế toán;

►Thích hợp với tư duy, thói quen của cán bộ kế toán của cơ quan, đơn vị;

►Linh hoạt trong công tác quản lý tài chính, hiệu quả cao và đặc biệt là giá thành hợp lý;

►Báo cáo theo quy định Bộ tài chính, cùng các mẫu báo cáo chỉnh sửa theo yêu cầu đặt thù của đơn vị. 

-  Các ưu điểm vượt trội:

►Hệ thống được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, có thể khai thác ứng dụng bất kỳ đâu khi có internet, có thể sử dụng trên nhiều thiết bị: Máy tính, Máy tính bảng, điện thoại thông minh...

►Cơ sở dữ liệu quản trị và tạo lập cơ sở dữ liệu mạnh mẽ hàng đầu thế giới phù hợp với dữ liệu lớn và yêu cầu truy xuất nhanh chóng. 

►Tiết kiệm chi phí tăng hiệu quả đầu tư: Sau khi triển khai hệ thống một lượng lớn dữ liệu được số hóa, việc tìm kiếm khai thác thông tin diễn ra tức thì thay vì tìm kiếm khai thác thông tin thủ công qua ghi chép lưu trữ vật lý

►Nhất quán trong cách quản lý bằng hệ thống và quản lý lưu trữ truyền thống: Cách quản lý lưu trữ hồ sơ theo nghiệp vụ lưu trữ truyền thống sau khi triển khai lưu trữ số quá trình được tiến hành thực hiện song song

►Hệ thống phần mềm tổng hợp dữ liệu báo cáo quản trị liên tục;

►Cập nhật và nâng cấp phiên bản mới tự động, online;

►Khả năng tùy biến, chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu rất linh hoạt và nhanh chóng;

►Có khả năng tích hợp với các hệ thống Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương, Quản lý kế hoạch và dự toán....

-  Lợi ích cho người sử dụng:

►Dễ dàng cập nhật nghiệp vụ thu chi, tiền gửi ngân hàng và các chứng từ kho bạc

►Hỗ trợ in các mẫu ủy nhiệm chi, mẫu rút dự toán, mẫu chuyển khoản...

►Các bút toán tự động và tiện ích kết chuyển tiện lợi

►Báo cáo nhanh các sổ sách theo quy định Bộ tài chính, nội bộ

►Hệ thống mẫu biểu báo cáo quyết toán đầy đủ theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.

4. Phân hệ Tổng hợp quyết toán:

-  Phân hệ đáp ứng các quy định về tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán tại các đơn vị dự toán tổng hợp trung gian theo các quy định tại:

+ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính thay thế Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006;

+ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

+ Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;

+ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước;

+ Thông tư số 146/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã;

+ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

+ Thông tư số  70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

- Phần mềm đáp ứng mô hình quản lý, tổng hợp theo nhiều cấp. Các báo cáo đầu ra của phần mềm đáp ứng các yêu cầu tổng hợp số liệu quyết toán quy định tại Phần mềm phải đáp ứng các quy định về tổng hợp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán tại các đơn vị dự toán tổng hợp trung gian theo các quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước, Thông tư số 146/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, Thông tư số  70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; có thể kết xuất ra nhiều định dạng fie khác nhau (Excel, Pdf, XML).

II. MỤC ĐÍCH:

1. Hiện trạng:

- Hiện nay, tất cả các phần mềm liên quan đến công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị như phần mềm quản lý lương và biên chế, phần mềm tài sản, phần mềm kế toán và tổng hợp quyết toán vẫn đang được sử dụng một cách độc lập, rời rạc, không có sự liên kết lẫn nhau, dẫn tới việc tích hợp thông tin giữa các phần mềm, trao đổi thông tin từ cấp trên với cấp cơ sở còn gặp nhiều rất nhiều khó khăn và chưa có sự chặt chẽ.

- Đơn vị phải cài đặt và quản lý nhiều phần mềm trên máy tính cá nhân làm cho ngừoi sử dụng bị rối hay nhầm lẫn thông tin đăng nhập và cách sử dụng giữa phần mềm này với phần mềm khác, đôi khi số liệu phải nhập đi, nhập lại nhiều lần ở các phần mềm khác nhau, không liên kết, tận dụng được các kết quả của nhau. Khi cần sử dụng dữ liệu quyết toán để gửi báo cáo lên cấp trên hoặc gửi số liệu quyết toán ra kho bạc thì đơn vị phải xuất báo cáo thủ công từ phần mềm kế toán của đơn vị sau đó đưa dữ liệu ngược lại vào chương trình khác gửi lên cấp trên hoặc kết xuất ra exel hoặc in báo cáo giấy gửi cho đơn vị cấp trên. Khâu xử lý cồng kềnh, tốn nhiều thời gian, đôi khi số liệu truyền nhận bị lỗi dẫn đến số liệu báo cáo bi sai và như vậy vô tình tăng thêm công việc cho những cán bộ làm việc trực tiếp

- Ngoài ra, các đơn vị không sử dụng thống nhất một phần mềm nên khi thực hiện báo cáo lên cấp trên hoặc chuyển dữ liệu từ phần mềm này qua phần mềm khác dữ liệu đầu vào không tương thích dẫn đến đơn vị thực hiện hoặc cấp trên tổng hợp phải nhập tay dữ liệu đầu vào gây mất thời gian và khó khăn cũng như tạo ra những sai sót trong quá trình nhập liệu.

- Hiện nay, đa số các phần mềm đang được cài cứng bằng hình thức offline tại máy tính của cơ quan, khi muốn sử dụng thì người sử dụng chỉ có thể thực hiện trên các máy đã được cài đặt, dẫn tới gặp rất nhiều khó khăn trong công tác theo dõi cũng như báo cáo nhanh trong trường hợp cần báo cáo cấp lãnh đạo gấp. Bên cạnh đó, những phần mềm offline dễ bị mất dữ liệu khi ngưới sử dụng quên không sao lưu, backup thường xuyên hoặc máy hỏng đột xuất.

2. Mục đích:

Từ những lý do nêu trên, phần mềm Tài chính, kế toán tổng hợp được xây dựng ba gồm các module quản lý chi tiết bên trong như: module quản lý biên chế tiền lương, module quản lý tài sản, module kế toán hành chính sự nghiệp và module tổng hợp quyết toán cần được đưa vào sử dụng nhằm:

- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng sử dụng thống nhất các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự, tài sản, tài chính, kế toán và tổng hợp quyết toán trên cùng một phần mềm. Các thông tin, số liệu được thống nhất, xuyên suốt và truyền nhận lẫn nhau để thụ hưởng kết quả của nhau, giảm thiểu những nội dung bị trùng lặp. Tối ưu hóa tối đa các thao tác và thời gian làm việc cho những  cán bộ làm việc trực tiếp

- Đáp ứng các vấn đề về công tác quản lý tài chính kế toán một cách tập trung, xuyên suốt từ cấp trên đến cấp cơ sở, giảm tải về thời gian thống kê và kiểm soát số liệu giữa các phần mềm. Việc tổng hợp số liệu báo cáo trở nên dễ dàng, chính xác và nhanh hơn.

- Phần mềm được thiết kế Online chạy trên trình duyệt Web, tích hợp tất cả các phần mềm liên quan đến quản lý tài chính kế toán tại đơn vị như phần mềm lương và biên chế, phần mềm tài sản, phần mềm kế toán và tổng hợp quyết toán.

- Thay vì phải cài đặt cồng kềnh, phần mềm offline chỉ sử dụng được ở máy tính tại cơ quan, gặp sự cố còn có thể bị mất dữ liệu, thì phần mềm quản lý tài chính tổng hợp là giải pháp tối ưu vì được chạy Online trên trình duyệt Web, đảm bảo tính nguyên vẹn về dữ liệu khi bị hỏng máy vì dữ liệu được lưu trữ bảo mật trên điện toán đám mây.

- Các cán bộ sử dụng trực tiếp chỉ cần đăng nhập 1 lần là sử dụng được tất cả các phân hệ về Lương và biên chế, kế toán, tài sản, tổng hợp quyết toán. Các phần mềm tự liên kết với nhau và kết chuyển kết quả cho nhau, người sử dụng không cần phải đăng nhập lại nhiều lần từ chương trình này đến chương trình khác hay phải kết xuất dữ liệu từ chương trình này để đẩy ngược lại vào chương trình kia.

- Đến kỳ báo cáo, tổng hợp quyết toán, người sử dụng chỉ cần click chuột vào nút tổng hợp thì cấp trên sẽ có số liệu báo cáo, tổng hợp theo “Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm”và “Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên” để phục vụ báo cáo cho cơ quan tài chính và kho bạc.

Ngoài ra, vấn đề nan giải của các cán bộ sử dụng trực tiếp khi một lúc phải sử dụng quá nhiều phần mềm thì nay đã được giải quyết ở trong phần mềm tài chính kế toán tổng hợp, Không cần phải sử dụng quá nhiều phần mềm nhưng lại giải quyết được tất cả các nội dung công việc quản lý tại đơn vị.

- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng sử dụng thống nhất các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự, tài sản, tài chính, kế toán và tổng hợp quyết toán trên cùng một phần mềm. Các thông tin, số liệu được thống nhất, xuyên suốt và truyền nhận lẫn nhau để thụ hưởng kết quả của nhau, giảm thiểu những nội dung bị trùng lặp. Tối ưu hóa tối đa các thao tác và thời gian làm việc cho những cán bộ làm việc trực tiếp

- Đáp ứng các vấn đề về công tác quản lý tài chính kế toán một cách tập trung, xuyên suốt từ cấp trên đến cấp cơ sở, giảm tải về thời gian thống kê và kiểm soát số liệu giữa các phần mềm. Việc tổng hợp số liệu báo cáo trở nên dễ dàng, chính xác và nhanh hơn.

- Phần mềm được thiết kế Online chạy trên trình duyệt Web, tích hợp tất cả các phần mềm liên quan đến quản lý tài chính kế toán tại đơn vị như phần mềm lương và biên chế, phần mềm tài sản, phần mềm kế toán và tổng hợp quyết toán.

- Thay vì phải cài đặt cồng kềnh, phần mềm offline chỉ sử dụng được ở máy tính tại cơ quan, gặp sự cố còn có thể bị mất dữ liệu, thì phần mềm quản lý tài chính tổng hợp là giải pháp tối ưu vì được chạy Online trên trình duyệt Web, đảm bảo tính nguyên vẹn về dữ liệu khi bị hỏng máy vì dữ liệu được lưu trữ bảo mật trên điện toán đám mây.

- Các cán bộ sử dụng trực tiếp chỉ cần đăng nhập 1 lần là sử dụng được tất cả các phân hệ về Lương và biên chế, kế toán, tài sản, tổng hợp quyết toán. Các phần mềm tự liên kết với nhau và kết chuyển kết quả cho nhau, người sử dụng không cần phải đăng nhập lại nhiều lần từ chương trình này đến chương trình khác hay phải kết xuất dữ liệu từ chương trình này để đẩy ngược lại vào chương trình kia.

- Đến kỳ báo cáo, tổng hợp quyết toán, người sử dụng chỉ cần click chuột vào nút tổng hợp thì cấp trên sẽ có số liệu báo cáo, tổng hợp theo “Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm”và “Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên” để phục vụ báo cáo cho cơ quan tài chính và kho bạc.

- Ngoài ra, vấn đề nan giải của các cán bộ sử dụng trực tiếp khi một lúc phải sử dụng quá nhiều phần mềm thì nay đã được giải quyết ở trong phần mềm tài chính kế toán tổng hợp, Không cần phải sử dụng quá nhiều phần mềm nhưng lại giải quyết được tất cả các nội dung công việc quản lý tại đơn vị.

III. GÍA PHẦN MỀM VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Giá phần mềm:

- Giá sản phẩm ( Sản phẩm đóng gói) : 21.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng)

2.  Hình thức triển khai:

Triền khai phần mềm: Mỗi đơn vị sử dụng được cấp 2 hoặc 3 user cho người sử dụng trực tiếp, người sử dụng sẽ truy cập vào đường link trên Internet để đăng nhập vào chương trình và thực hiện các thao tác nghiệp vụ.

3. Thiết kế theo yêu cầu riêng của người sử dụng:

- Gía: Báo giá