THÔNG BÁO: THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
Công ty TNHH Công nghệ số và Đầu tư thương mại Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm của Quý khách hàng, các Đối tác và doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.
 
Sau hơn 3 năm có mặt trên thị trường, hoạt động và phát triển, thương hiệu về sản xuất phần mềm đã trở thành một trong những thương hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm khẳng định hơn nữa vị thế của thương hiệu, đồng thời thực hiện mở rộng, phát triển và nâng cao các sản phẩm dịch vụ, Công ty TNHH Công nghệ số và Đầu tư thương mại Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới toàn thể Quý khách hàng và Đối tác như sau:
1. Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:
 
+ Tên cũ của doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ thông tin HCM Việt Nam
+ Tên mới của doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ số và Đầu tư thương mại Việt Nam
 
+ Các thông tin khác: mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính,… của doanh nghiệp không thay đổi.
 
2. Kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022  Công ty Công ty TNHH Công nghệ số và Đầu tư thương mại Việt Nam chính thức sử dụng tên công ty theo sự thay đổi trên.
 
3. Kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2022 kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.
 
4. Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.
 
Vậy Công ty TNHH Công nghệ số và Đầu tư thương mại Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.
 
Xin chân thành cảm ơn!