Web hỗ trợ pháp luật đất đai

  • Phần mềm Hỏi đáp pháp luật về đất đai, được xây dựng trên nền tảng công nghệ: hệ quản trị CSDL SQL 2012, ngôn ngữ phát triển ứng dụng C# .

  • Phần mềm này là cầu nối giữa Luật sư và Công dân, Công dân có thể sử dụng phần mềm để hỏi những vấn đề thắc mắc của mình và Luật sư có thể xem câu hỏi và hồi đáp lại công dân.